banner

Miljöpolicy

 

SF Byggkonsult hjälper kunden med sina byggprojekt från idé till verklighet. I detta arbete har vi som målsättning att verka för ett hållbart och kretsloppsanpassat byggande genom att arbeta utifrån en helhetssyn som utgår från energieffektivitet och miljöanpassade materialval.

SF Byggkonsult skall i det dagliga arbetet på kontoret arbeta mot ett mer hållbart samhälle. Detta genom att arbeta målinriktat med att minska vår användning av resurser och energi och följer gällande miljölagar. 

SF Byggkonsult stora utmaning är att vägleda kunden till att välja det minst miljöbelastande alternativet – grundat på kundens krav på funktion, kvalitet och pris genom att:

  • ständig inhämta och sprida kunskap om miljöfrågor för att motivera kunder och medarbetare till miljömedvetna val samt ett miljömedvetet agerande
  • välja leverantörer och underkonsulter som arbetar i överensstämmelse med vår miljöpolicy
  • fortlöpande utvärdera och förbättra vårt miljöarbete

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies