Kontrollansvarig enligt PBL

 

Merparten av våra uppdrag kräver en certifierad kontrollansvarig enligt PBL (plan- och bygglagen). Motsvarigheten hette i den gamla PBL kvalitetsansvarig. Hos oss är Magnus Forssberg, Niklas Grip, Bozo Lukanovic och Malin Grip riksbehöriga med K-behörighet, Komplicerad art, och Jonas Serrestam är riksbehörig med N-behörighet, Normal art. 
Detta innebär att vi kan vara kontrollansvariga för alla förekommande objekt.

De uppgifter som enligt lagen ska utföras av en kontrollansvarig är:

 upprätta ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren,

• tillse att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs,

• tillse att nödvändiga kontroller utförs

• närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

• dokumentera sina byggplatsbesök, samt notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked

• upprätta ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
 

För att säkerställa att lagar och regler följs gör vi som kontrollansvarig ett antal platsbesök beroende på objektets art. 

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies