banner

Provtryckning - täthetsprovning av byggnaders klimatskal

 

Provtryckning

Husens täthet ligger i fokus inte minst med dagens krav på energieffektiva hus. Ett allt större miljötänk hos allmänheten ställer högre krav på utförande och kvalitet på nyproduktion av byggnader.
För att klara dagens energikrav och för att verifiera kvalitet kan en provtryckning utföras för att kontrollera tätheten på klimatskärmen. Vi utför provtryckning enligt SS-EN 13829 när vi söker efter brister i byggnadens klimatskal.

Tänk på att energianvändningen i en byggnad med ett luftläckage på 0,4 l/s/m2 är ca. 30% lägre än en byggnad med ett läckagetal på 0,8 l/s/m

Provtryckning görs för att fastställa hur tät en huskropp är. Några av skälen till att kontrollera tätheten i en byggnad är:
- Minskad energiförbrukning på grund av luftläckage
- Undvika kondensproblem
- Undvika kallras
- Se till att tilluften kommer via ventilation och inte genom otätheter i konstruktionen

Provtryckning:
Provtryckningen utförs med en Retrotec blowerdoor med PC-styrning som mäter läckagetalet enligt svensk standard SS-EN 13829. En kraftfull fläkt fästs i ramen på en ytterdörr. Fläkten drar ut luften ur byggnaden och sänker därmed lufttrycket inne i huskroppen. Det högre trycket på utsidan går då igenom otätheter i konstruktionen. Dessa otätheter syns tydligt med en värmekamera. Vi utsätter fastigheten med ett undertryck respektive övertryck på c:a 50 pa.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vår tjänst och upplägg.

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies